rentlog icon

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. 

NETWORK EVOLUTION MBA S.R.L., având sediul în str. Rândunelelor, nr. 30, Ostratu, Corbeanca, Ilfov, cod de identificare fiscală 45484504, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/270/2022 (“Rentlog“, “noi“) prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică de Confindețialitate”) este să detalieze modul în care Rentlog prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul utilizării platformei Rentlog disponibilă la adresa de URL https://rentlog.co/  („Platforma”).

Termenii scriși cu majusculă și care nu sunt definiți în această Politică de Confidențialitate vor avea înțelesul stabilit în Termenii și Condițiile Platformei care pot fi accesate aici („Termenii”).

 • APLICABILITATE

Această Politică de Confidențialitate se aplică strict prelucrării Datelor cu Caracter Personal efectuate de Rentlog, în calitate de operator – astfel cum sunt detaliate în Secțiunea 2 de mai jos.

Pentru evitarea oricărui dubiu, această Politică de Confidențialitate nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Rentlog în calitate de persoană împuternicită, cum ar fi prelucrării datelor cu caracter personal  necesare pentru completarea contractului de închiriere (de exemplu, completarea contractului de închiriere cu datele părților și cu orice alte informații; stocarea cărții de identitate a Chiriașului, la instrucțiunea Locatorului / a utilizatorului care a generat contractul de închiriere; extragerea datelor din cartea de identitate a Chiriașului pentru completarea contractului de închiriere).

 • DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE DE PRELUCRĂRE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE 
 • Crearea contului de utilizator și folosirea Platformei
 • Crearea contului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Crearea contului de utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD) 


 • Înregistrarea și conectarea cu conturile Facebook sau Google 

În Platforma noastră, aveți, de asemenea, posibilitatea de a vă înregistra și de a crea un cont cu conturile de Facebook sau Google. 

Conectarea cu Facebook 

Platforma vă oferă posibilitatea de a vă înregistra și de a crea un cont folosind contul de Facebook. Înainte de a vă înregistra, sunteți conduși către o pagină de Facebook unde vă puteți conecta folosind numele de utilizator și parola contului de Facebook. Prin urmare, Platforma va fi conectată la profilul dumneavoastră de Facebook. Conectarea determină în mod automat ca Platforma să primească de la Facebook informațiile cu privire la care ați fost de acord să fie transmise: ID-ul de Facebook, adresa de e-mail, numele, prenumele, poza de profil. Aceste informații vor fi prelucrate de noi pentru a vă oferi posibilitatea de a crea contul și, în măsura necesară, pentru a vă identifica în contextul caracteristicilor oferite de Platformă și pentru a vă oferi diferite funcționalități în Platforma noastră. 

Nu suntem responsabili pentru prelucrarea de către Facebook a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații despre modul în care Facebook prelucrează Datele cu Caracter Personal și despre setările de confidențialitate aferente contului Facebook, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a Facebook. 

Conectarea cu Google 

Platforma oferă de asemenea posibilitatea de a vă înregistra și de a crea un cont folosind contul de Google. Înainte de a vă înregistra, sunteți conduși către o pagină Google unde vă puteți conecta folosind numele de utilizator și parola contului de Google. Prin urmare, Platforma va fi conectată la profilul dumneavoastră de Google. Conectarea determină în mod automat ca Platforma să primească de la Google informațiile cu privire la care ați fost de acord să fie transmise: ID-ul de Google, adresa de e-mail, numele, prenumele, poza de profil. Aceste informații vor fi prelucrate de noi pentru a vă oferi posibilitatea de a crea contul și, în măsura necesară, pentru a vă identifica în contextul funcționalităților oferite de Platformă și pentru a vă oferi diferite funcționalități în Platforma noastră. 

Nu suntem responsabili pentru prelucrarea de către Google a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Pentru mai multe informații despre modul în care Google prelucrează Datele cu Caracter Personal și despre setările de confidențialitate aferente contului Google, vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a Google.

În situațiile de mai sus, temeiul legal este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD).


 • Editarea și completarea profilului de utilizator

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, poza (în cazul în care există o poză pentru serviciile de conectare cu Facebook si Google).

Totodată, Chiriașul are posibilitatea de a completa preferințele sale și anumite informații care pot fi utile pentru Locator (aceste informații vor fi vizibile Locatorului).

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Editarea și completarea profilului de utilizator

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD) 


 • Comunicarea între utilizatori

În Platforma noastră, utilizatorii (Locatorul și Chiriașul) au posibilitatea de a comunica între ei prin intermediul chat-ului.

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, poza (în cazul in care există o poză pentru serviciile de conectare cu Facebook si Google).

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Oferirea funcționalității de comunicarea (chat) în cadrul Platformei.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD) 


 • Efectuarea plăților

În Platforma noastră aveți posibilitatea de a adăuga o metodă de plată și de a efectua o plată. 

Date cu caracter personal prelucrate: detaliile cardului bancar (numele și prenumele, numărul cardului, CCV, data de expirare).

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Scopul acestei prelucrări constă în furnizarea Serviciilor noastre prin intermediul Platformei, în special în efectuarea plăților.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);


 • Facturare

Atunci când folosiți Platforma noastră, vom emitem facturi pentru plățile efectuate. 

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresa de email, adresa de domiciliu.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Scopul acestei prelucrări constă în emiterea facturii și transmiterea acesteia către Utilizator.

 • Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);
 • Obligație legală (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD);


 • Marketing (Newsletter, promoții, oferte)

Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul e-mail-ului.

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării Serviciilor Rentlog

Consimțământul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD) 


 • Contactarea Rentlog de către Utilizatori

Date cu caracter personal prelucrate

 • În cazul Utilizatorilor care au un cont creat în Platformă: nume, prenume, adresă de e-mail, poza (în cazul in care există o poză pentru serviciile de conectare cu Facebook si Google), orice informație transmisă în comunicare.
 • În cazul Utilizatorilor care nu un cont creat în Platformă (vizitatori): datele indicate în formularul de contact sau în e-mail-ul trimis către Rentlog.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Contactarea Utilizatorului / vizitatorului în legătură cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD) 


 • Notificări contractuale

Pe parcursul furnizării Serviciilor noastre, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Platformei și în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre Rentlog și dumneavoastră.

Scopul prelucrării

Temeiul legal

Scopul acestei prelucrări constă în efectuarea de notificări contractuale, în acord cu termenii și condițiile de utilizare a Platformei.

Executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. 1, litb RGPD);


 • FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite Servicii specifice raportului descris în această Politică de Confidențialitate și în Termeni.

 • DESPRE TEMEIURILE LEGALE

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

 • PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.  

 • DURATA DE PRELUCRARE

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare. 

Ca regulă, vom ține Datele cu Caracter Personal pe durata de existență a contului de utilizator. 

Cu toate acestea, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ (cum ar fi în cazul trimiterii de mesaje comerciale), vom prelucra Datele cu Caracter Personal până la momentul retragerii consimțământului.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

 • TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. 

 • SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal. 

 • DREPTURILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt păstrate, sursa acestora, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere. 

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. 

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le-am prelucrat; (ii) ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există și alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal. 

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul dumneavoastră; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Rentlog este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră; (iii) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail de mai jos.

 • CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: contact@rentlog.co

Scroll to Top